vineri, 18 aprilie 2014

Ajna chakra -2-Pentru fiecare structură energetică avem unul sau mai multe simboluri, care sunt „recunoscute” de către acestea atunci când noi le accesăm. Învăţăm alfabetul cosmic al energiei creatoare. Dacă i se pare cuiva că este puţin… sau că nu poate, nimeni nu îl poate obliga... Oricum, energia se autoprotejează, din diverse motive şi cu diverse motivaţii nu vom putea „lucra” cu unul sau mai multe simboluri. Nu ar fi cazul, să ne întrebăm de ce?! Pentru că lucrul cu noi înşine, autotratamentul, încă nu este suficient. Pentru că fizic şi psihic, mental, trebuie să fim noi înşine într-o stare de vibraţie corespunzătoare ca acea forţă să se manifeste prin noi. Ca să înţelegem şi să reţinem alfabetul şcolar, câtă muncă din partea noastra dar şi a celorlalţi! De data aceasta, suntem mai mult noi, singuri, dar… având totuşi o altă vârstă, nu?

Chiar dacă provin din scrierea japoneză, ele conţin elemente ce pot fi găsite în toate scrierile antice şi chiar mai vechi, (vezi tăbliţele/plăcile, Nacaal) căci umanitatea chiar dacă a ajuns la civilizaţii din ce în ce mai complexe, simbolurile au rămas aceleaşi. În orice cultură exista linia, punctul, cercul, crucea, semiluna. Acestea sunt elementele care pot fi găsite şi în formele simbolice la care avem acces.

Simbolurile folosite pot să pară la prima vedere simple convenţii, cu semnificaţii profane, doar ca nu este aşa. Până şi alfabetul pe care îl folosim cu atâta neglijenţă, conţine simboluri şi semnificaţii cunoscute şi folosite de iniţiaţi, dar ignorate complet de marea masă a oamenilor.

Sacerdoţii egipteni (şi nu numai) foloseau pentru transmiterea învăţăturilor lor două feluri de scriere: una hieratică, preoţească (hieratikos–preoţesc) şi alta care era predată în şcolile destinate celor mulţi: demotica (demotica-populară). Scrierea hieratică venea ca o continuare şi păstrare a Limbii lui Adam, a primilor oameni de pe planetă.

Fiecare CUVÂNT rostit devenea realitate concretă în lumea fizică. În Biblie se menţionează că Dumnezeu l-a pus pe Adam să dea nume Creaţiei lui, aşa  făcându-l să o stăpânească, cunoscându-i vibraţiile numirii, prin ceea ce s-a numit Limba Naturală.

Simbolurile sunt simple şi conţin codificat toată informaţia necesară pentru a înţelege energia respectivă. Încet, încet, veţi ajunge să înţelegeţi şi să folosiţi puterea simbolurilor prin care cerul se reflectă pe pământ prin fiecare din noi!
Poate că acel CUVÂNT iniţial, de la începuturile veşniciei noastre, este tot un simbol, încărcat de semnificaţii de puterea creatoare a lui Dumnezeu.
Am scris din nou despre simboluri, pentru că ele devin uneltele cu care noi transmitem, energii canalizate prin noi.

Din ce în ce mai mulţi oameni dispun de capacităţi de vizualizare şi încep să înţeleagă intuitiv, spiritul lor fiind deschis spre adevăruri care păreau cel puţin mistice sau ma-gie curată, până acum. Realizează că forma de manifestare exterioară nu este decât un simbol, o oglindă a celei interioare, mult mai vaste şi cuprinzătoare decât bănuiau mulţi. Deschiderea celui de al treilea ochi se face spre înăuntru, nu spre afară. Aici este şi lumea de culori şi sunete şi alte percepţii şi înţelesuri. Lumea materială este doar un dans al energiilor care există la niveluri subtile, iar noi le atragem transformându-le în conformitate cu ceea ce suntem.

Funcţionarea defectuoasă a acestei chakre va duce la manipulare, la încercarea de a influenţa cu forţa gândului. În acest caz însă, chakra plexului solar este şi ea dereglată iar chakra inimii poate fi fie închisă, fie ca anti-chakră. Aşa se face legătura cu astralul inferior ale căror energii ne vor fi puse la dispoziţie. Dar şi „plata” va fi pe măsură.

O altă faţetă deficitară, ar fi când chakra Muladhara funcţionează şi ea defectuos. Prin deschiderea parţială a celui de al treilea ochi, prin accesul la domenii subtile ale realităţii, neavând „împământarea” necesară, discernământ, persoana nu poate recunoaşte adevărata însemnătate a ima-ginilor şi informaţiilor receptate. Acestea se transformă, amestecându-se cu fanteziile şi imaginaţiile proprii, în adevărate coşmaruri uneori. Sau ele pot deveni unica realitate, proiectându-le asupra lumii înconjurătoare, a persoanelor de cele mai multe ori, ceea ce duce la pierderea legăturii cu rea-litatea.

Dacă cea de a şasea chakră este „închisă”, sau energiile circulă foarte încet, persoana are ca unică realitate lumea materială, vizibilă, exterioară. Viaţa unei asemenea persoane va avea ca şi coordonate satisfacerea dorinţelor materiale, ale celor trupeşti, emoţiile rămânând nedigerate ceea ce va duce la pierderea controlului atunci când ele ies la suprafaţă, gândirea fiind cu uşurinţă dominată de modelele emoţionale nesoluţionate. Asemenea persoane vor nega orice existenţă a realităţii spirituale până când Viaţa le va arăta calea.

Când KUNDALINI părăseşte VISHUDDHA Chakra, energiile subtile ale acestei chakre sunt înglobate în corpul ei de lumină. Atingând centrul AJNA totalitatea energiilor pe care KUNDALINI le-a înglobat din centrii energetici, în ascensionarea ei de-a lungul canalului SUSHUMNA, vor activa acest centru.    
   
Pentru o fiinţă la care se trezeşte aşa acest centru de forţă, lumea exterioară (lume creată de el însuşi), nu mai există ca atare. Percepe mental lumile de formă şi energie divine, poate avea viziune a Sinelui Suprem Divin, dar fără integrare în el. Este ca şi cum am privi printr-o vitrină ceva ce ne uluieşte cu atâta frumuseţe, dar nu putem atinge acea minunăţie. Sticla, geamul protejează încă, desparte cele două stări/lumi, una încă umană, cealaltă divină.

„Lotusul care este situat în Muladhara are patru petale. În spaţiul dintre ele  locuieşte  soarele.
Din această zonă a soarelui otrava exudă continuu. Acel venin excesiv încălzit curge în sus prin Pingala.
Veninul (mortalitatea, nocivitatea şi radioactivitatea fluidului solar) care se varsă acolo continuu (curge) în curent, merge către nara dreaptă, în timp ce fluidul lunar al imortalităţii, se varsă în stânga.
Cel care contemplă continuu lotusul ascuns Ajna, distruge dintr-o dată toate karmele vieţilor sale trecute, fără nici o opoziţie (nu apar reacţiuni, reveniri).
Toate rezultatele (fructele), care au fost descrise anterior ca izvorând din contemplarea celorlalţi cinci lotuşi pot fi obţinute numai din cunoaşterea lotusului Ajna.
Înţeleptul, care practică continuu contemplarea Ajna Chakra, este eliberat de înlănţuirea dorinţelor şi se bucură de fericire”.( „SHIVA-SHAMHITA” –Dan Mirahorian, Florin Brătilă, ed. Dragon,1993, pag.87)

În acest centru magnetic îşi are sălaşul Tatăl care stă pe tronul minţii. Energia electrică a lui KUNDALINI va duce la împliniri ale fiinţei, prin Cununa sfinţilor când va ajunge în glanda pineală.

În Apocalipsă acest centru de forţă este Biserica din Filadelfia, care primeşte şi el îndrumare:
„Iar Îngerului Bisericii din Filadelfia, scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ca are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide;
Ştiu faptele tale; iată am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu.
Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.
Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, şi Eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ.
Vin curând; ţine ce ai, ca nimeni să nu ia cununa ta.

Pe cel ce biruieşte, îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi afară nu va mai ieşi şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, – al noului Ierusalim, care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu – şi numele Meu cel nou”. (Biblia-Ed, Institutului biblic de misiune al B.O.R. 2002, pag.1396).

Fragment din cartea : Reiki- jurnalul  unui maestru, ed. Orfeu 2000

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu