marți, 15 aprilie 2014

Anahata chakra -1-
Este al patrulea centru de forţă, localizat în zona plexului cardiac. În acest centru de foc sunt douăsprezece energii subtile legate de douăsprezece canale energetice. Este centrul elementului subtil AER.
Simţ: Pipăit
Organ: Piele
Element subordonat: Aer
Subordonare în corp: spatele superior, inima, cavitatea toracică, plămâni inferiori, sistemul circulator, piele, mâini
Glande/hormoni, subordonate: Timus, hormon timian
Cromoterapie:  Verde, roz
Fonoterapie:- Vocală: ,,a”
- Notă: Fa
- Acord: Fa major
- Silabă: YAM
Meloterapie: Muzică clasică, muzică sacră
Aromoterapie: trandafiri
Cristaloterapie: Smarald, jad (verde), cuarţ trandafiriu (roz), turmalină roz, kunzit
Naturoterapie: Natura virgină, Pajişte înflorită, cer trandafiriu
Apocalipsa numeşte această Chakră: BISERICA DIN TIATIRA.
„Acestea zice Fiul lui Dumnezeu ai Cărui ochi sunt ca para focului şi picioarele asemenea aramei strălucitoare: Ştiu faptele tale şi dragostea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea ta şi ştiu că faptele tale cele de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi.
 Şi voi da vouă şi celorlalţi din Tiatira câţi nu au învăţăturile acestea, ca unii care nu au cunoscut adâncurile satanei, după cum spun ei, vă zic: nu pun peste voi altă greutate.
Însă ceea ce aveţi, ţineţi până voi veni.
Şi celui ce biruieşte şi celui ce păzeşte până la capăt faptele Mele, îi voi da lui stăpânire peste neamuri.
Şi le va păstori pe ele cu toiag de fier şi ca pe vasele olarului le va sfărâma, precum şi eu am luat putere de la Tatăl Meu.
 Şi-i voi da lui steaua de dimineaţă”.
( BIBLIA. pag 1395-1306)

Nu-i mai trebuie nimănui alte greutăţi decât cele din… chakra Anahata, unde Satana ne poate stăpâni pentru multe timpuri. Dacă avem credinţă şi dragoste, smerenie şi răbdare toate ne vor fi răsplătite datorită „toiagului de fier” (energiei puternice) care va sparge vasele (va curăţa şi disipa dizarmoniile din chakrele anterioare).
Centrul secret al inimii corespunde unui punct focar situat la mijlocul distanţei dintre sâni precum şi proiecţiei acestuia la nivelul coloanei vertebrale. Aici sunt integrate unele impulsuri de bază, precum şi cele mai elevate aspiraţii, ANAHATA CHAKRA este reprezentată în multe tradiţii prin steaua cu şase colţuri, integrarea aspectelor superioare şi inferioare ale naturii umane într-o nouă stare de unitate. Unind cele de sus cu cele de jos, partea stângă (aspectul receptiv, pasiv, feminin) cu partea dreaptă (aspectul emisiv, activ, masculin), se formează o cruce cu axul la nivelul lui Anahata, care reprezintă centrul de integrare a tuturor acestor polarităţi.

Prin acest centru, imaginile, cuvintele şi sunetele se transformă în senzaţii.
Rolul chakrei inimii este unificarea prin iubire. Acesta este nivelul Frumuseţii: soarele strălucitor din fiecare dintre noi, se află aici. Aici putem atinge centrul christic din fiecare din noi, locul unde se află Hristos.

Aici vom înţelege misterul sacrificiului, dar vom avea şi viziunea asupra armoniei lucrurilor, a unui Univers plin de măreţia Creaţiei Lui. Deabia acum vom începe să lucrăm conştienţi pentru evoluţia sufletelor noastre. Vom vedea frumuseţea aflată în toţi ceilalţi, indiferent de percepţiile neplăcute sau dezavantajoase date de ochii fizici. Percepem frumuseţea minunată din noi şi din ceilalţi, din toate lucrurile. În momentele de cumpănă, viziunea interioară a acestui centru, ne va lumina spre Calea dreaptă a iubirii divine.
Aici, locuieşte copilul divin din fiecare dintre noi, acel copil care este chemat de Iisus, să intre în Împărăţia Cerurilor.
Vom înţelege că divinitatea lucrează prin intermediul minţii noastre dacă i se permite să o facă, dată de puritatea mentalului nostru.

Rafael este Arhanghelul care operează la acest nivel. El este Îngerul Strălucirii, Frumuseţii, Vindecării şi al Vieţii. El este Vindecătorul trimis de Dumnezeu pentru a ne ajuta în canalizarea oricărui tip de energie vindecătoare, pe care noi trebuie să fim conştienţi că o dorim cu ardoare în viaţa noastră, altminteri ea nu se va manifesta. Energia răspunde ordinelor gândirii, aşa că dacă o vom imagina şi ne vom concentra asupra ei, energia se va manifesta. Dacă vom solicita ajutor, îl vom primi în conformitate cu solicitarea clară.
Îi spusesem unei Doamne, să se roage la Arhanghelul Rafael pentru sănătatea copilului. „Da, da, mă rog!”.  Dar, ceva nu era în regulă. „Cum te rogi ?” şi din aproape în aproape, am aflat că Arhanghelul era… ocupat! Merită să fii terapeut! Nu „îndrăznise” să se roage. Începuseră gândurile: „Că se roagă multă lume la el, că trebuie să rezolve cazurile mai grele, aşa că ea mai poate avea răbdare!”... Parcă se trecuse pe lista de aşteptare de la Primărie. Avem nevoie de o reprezentare, dar Arhanghelul este o energie colosală care cuprinde ceva mai mult spaţiu decât al Pământului sau al sistemului solar. Are anumite coordonate de vibraţie, este adevărat, date de El, dar are forţă vindecătoate pentru noi toţi. Doar gândindu-ne la el, ne şi racordăm la energia lui vindecătoare. Iar cu cât gândul este mai intens şi clar şi susţinut, cu atât vom deveni mai racordaţi la acea energie care se va „coborî” în noi. Spunem „coborî” dar ea ESTE prezentă deja, noi trebuind să fim pregătiţi să o primim. Ei, aceste energii celeste, ne dau nouă multă bataie de cap. Dar, dacă ne dezbrăcăm de haina fizică, celelalte corpuri energetice,(,,omul este făcut din fragmente de cosmos, iar prin moarte (inițiatică-n.a.) asemănătorul se întoarce la asemănător” – Heraclit) ce rămâne? Strălucirea divină a unei steluţe de lumină, care este sufletul nostru. Nu spun că nu există sfinţi sau entităţi înalte de lumină. Există, dar nu neapărat cu platoşă şi cizme sau robe multicolore, avînd paloşe ca pe timpul lui Ştefan cel Mare. Mai modern sunt acele lasere din Războiul Lumilor, cu gendai.

Când KUNDALINI ascensionează în centrul de forţă ANAHATA, vor apare diferite viziuni de natură spirituală. Se pot vedea diferite imagini luminoase în timpul meditaţii-lor sau chiar spontan, fiind într-o stare mentală obişnuită.
Apar diferite lumini strălucitoare asemeni fulgerelor, sau sclipiri ale pietrelor preţioase, sau lumină argintie ca a lunii, sau mingi de foc care par a se plimba prin raza vizuală. Unii văd/percep, entităţi divine aşa cum au fost ele create în fiecare cultură, cu care ei rezonează cel mai mult.

De asemenea pot fi auzite anumite sunete subtile care sunt emise dintr-un plan Macrocosmic divin şi a căror rezonator este numai chakra ANAHATA: murmurul înde-părtat al oceanului, revărsarea unui râu de munte, sunetul unei tobe, clinchetul unor clopoţei, dangătul molcom şi prelung al unui clopot sau pot fi asemeni sunetului unui flaut, lăută, zumzăitul unui roi de albine.
Prin auzirea sunetelor primordiale sau prin vederea imaginilor nu am realizat ceva în mod special, aşa cum sunt mulţi tentaţi să o facă. Să zicem că sunt doar încurajări care ni se oferă pe calea pe care suntem. Putem deveni mai încre zători în noi, asta da, şi aşa, putem persevera cu mai multă ardoare pentru a ajunge la scopul dorit. Dar dacă mintea noastră slabă ne domină, rămânem cantonaţi în aceste percepţii, făcându-ne nu numai nouă un deserviciu dar şi celor din jur.
Iar în inimă avem sufletul, Sinele Suprem Individual, JIVATMA.

Este extrem de interesant modul original în care Valentina Gârlea, celebra clarvăzătoare de la Iaşi, vede sufletul omului: în dreptul inimii – dar lateral ei – ea percepe o floare (de la crin, trandafir, până la ciumăfaie şi ciulin) a cărei specie, formă, culoare este un fel de unicat, strâns legat de caracterul şi de nivelul de evoluţie spirituală al fiecărei persoane în parte. „Floarea” şi „tulpina” percepute curent de Valentina, sunt nişte imagini simbolice, aşa cum îi apar ei toate informaţiile.

În legătură cu această stranie „problemă a florii”, foarte ciudată este şi o anumită menţiune pe care ea a făcut-o în unele discuţii: în diverse situaţii, „floarea se ascunde în spatele inimii” pentru a nu mai fi văzută şi investigată... „Florile” atât de diferite pe care Valentina le vede în zona inimii, deşi sunt imagini simbolice, reprezintă totuşi o realitate fun-damentală, atât de puţin cunoscută şi neînţeleasă în profunda ei importanţă dar a căror cărei cunoaştere ne-ar descifra Taina după care tânjim cu ardoare.

Iniţiaţii şi clarvăzătorii cunosc existenţa, în zona respectivă a pieptului, a celei mai importante părţi a fiinţei umane, din cele mai străvechi timpuri. Iniţiatul indian Swami Narayanananda scrie despre această cunoaştere din vechime:
„JIVATMA (Sinele Suprem Individual) se regăseşte în toate creaturile animate. Sediul său este centrul inimii. Dar această inimă nu este inima trupului fizic, ci este cea spirituală, care se află în partea dreaptă a pieptului, plasată la cinci centimetri deasupra cavităţii inimii şi puţin sub sânul drept. Acesta este sediul inimii spirituale. Nu se poate preciza nici o mărime sau formă a inimii spirituale sau a lui JIVATMA. El poate fi perceput doar sub forma unei lumini atotcuprinzătoare, împrăştiindu-se brusc şi iradiind dintr-un singur punct. Acest punct este inima spirituală şi sediul lui JIVATMA. Când puritatea minţii este obţinută, când mintea este calmată şi liniştită, liberă de orice dorinţe, se poate percepe JIVATMA în inima spirituală. Este tot astfel cum lumina soarelui cade pe un lac, dar cineva observă doar reflexia soarelui într-un punct particular. Tot astfel JIVATMA (Sinele Suprem individual) este perceput ca o reflexie a Sine-lui Suprem Absolut (ATMAN), ce se oglindeşte în inima spirituală. JIVATMA poate fi perceput în cursul meditaţiei profunde, în inima spirituală”. (Swami Narayanananda- „KUNDALINI  SHAKTI – Energia primordială din interiorul fiinţei umane” Ed. Anandakali -1994, pag. 25)
Deci, aşa cum mai spun în altă parte, avem ceva de foarte mare preţ: sufletul. Mare sau mic, negru sau alb, vrem sau nu vrem, el există.
Prin Reiki, am înţeles/ am simțit, ce înseamnă să nu-l ai, să-l pierzi sau să-l dai de pomană.

Şamanii au tehnici speciale de recuperare a sufletului. Iar, mai aproape de noi, pe piaţa spirituală de oferte, au apărut: recuperatorii de suflete. Ce te faci când preoţii şi călugării te încredinţează că nimeni nu te mai poate salva? Pentru că sunt din ce în ce mai puţini care au cunoaştere şi curaj să se ducă după sufletul oilor păstorite de ei, prin străfundurile iadurilor. Rugăciunile şi slujbele întăresc sufletele slăbite, le vindecă pe cele rănite, salvează, cu un cuvânt, dar pe cele „plecate”,  furate prin diverse metode nu mai ştiu cum sau nu vor să o facă.
„Pentru că o dată ce te lupţi cu diavolul şi-l învingi, acesta nu te mai slăbeşte şi te atacă mereu. Şi mai ales îi atacă pe cei dragi ţie. De aceea, recuperatorii de suflete nu trebuie să aibă familie, altfel vor fi slabi în faţa duşmanului cel veşnic”, spune un recuperator de suflete.
„Cei care au încălcat această regulă nescrisă au fost pedepsiţi să-i vadă distruşi pe cei dragi lor, fără ca ei să-i poată apăra”.

Ajungem după Iniţierile în Reiki Usui şi Karuna să ştim cum să salvăm suflete. Măcar de am face-o constant pentru noi înşine, cu al nostru. Marea majoritate nu o fac. Sau… doar ocazional. Las’ că şi eu am făcut la fel, aşa că, să nu se înţeleagă că nu ştiu despre ce este vorba. „Uităm” foarte repede, asta e. Că suntem „ajutaţi” să uităm, este la fel de adevărat. Fără suflet nu mai ştim cine suntem, nu mai avem vlagă şi încredere în noi. Iar toate merg de parcă noi nu am fi prin preajmă; ne depăşeşte orice situaţie.
La un moment dat, văzând că încă nu am atâta discernământ de a nu-l pierde pe te miri ce, după ce sigilam procesul de aducere, puneam fâşii de lumină deasupra. M-am simţit mai în siguranţă. Cu timpul, învăţăm să nu-l mai dăm oricui şi oricum.
În toate Scrierile Sacre vom găsi indicaţii despre suflet sau despre o „Cameră secretă a inimii” (Tora). Dar şi ştiinţa începe „cercetarea” asupra acestei cunoaşteri. La „Institutul HeartMath” din Boulder Creek, California, asociat cu Universitatea Stanford, s-au pus în evidenţă informaţii mai mult decât uluitoare.
Acest centru al inimii radiază puternic în exterior. Şi s-a descoperit că inima are un creier propriu. Unul adevărat cu neuroni la fel de reali ca ai creierului atât de cunoscut din cutia craniană. Acesta este mult mai mic, are doar patruzeci de mii de celule, dar, este tot ceea ce are nevoie inima pentru a funcţiona. Oare? Oare numai pentru atât? Oricum, uite o validare a ceea ce tot s-a numit: „inteligenţa inimii”. S-a demonstrat aşa că inima umană generează un câmp energetic cu mult mai mare şi puternic decât al oricărui alt organ din propriul corp, inclusiv al creierului din craniu. Acest câmp electromagnetic are cu  un diametru de doi-trei metri, cu axa centrată în inimă. Forma sa seamănă cu a unei gogoşi, dintr-un tor, care este considerat forma principală a universului.
Deci, din Spaţiul Sacru al inimii se formează un câmp electromagnetic toroidal care conţine în interior un alt câmp toroidal mai mic, ambele având aceeaşi axă.

Ambele toruri au mare importanţă în cunoaşterea proprie, prin meditaţie. 
Cine a citit cartea „Spaţiul sacru al inimii” a lui Drunvalo Melchizedek ştie despre ce vorbesc. (Editura For you – 2005).
Aşa cum sunt create cele două toruri, la fel în Spaţiul Sacru mare al inimii, mai există unul, mult mai mic. În chirurgia cardiovasculară se ştie că există un punct al inimii care nu trebuie atins niciodată, altfel decesul este instan-taneu, fără nici o şansă ca persoana să fie resuscitată, în vre-un fel.

Locul sufletului, a Sinelui Suprem Individual? Cine va intra în acest loc, va şti cu siguranţă. Prin acest centru, noi putem intra în legătură cu partea universală a sufletului nostru, cu scânteia divină din noi, cum ne-am obişnuit să îi spunem. Ea realmente există. 

Fragment din cartea : Reiki- jurnalul  unui maestru, ed. Orfeu 2000

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu